ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Baustelle von A bis Z – budowa od A do Z”

Tegoroczny Szkolny Dzień Budowlanych, który odbył się 24 października 2013 roku w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu połączony był z podsumowaniem projektu mobilności „Baustelle von A bis Z – budowa od A do Z”. Podczas uroczystości zaprezentowany został film przedstawiający pobyt 35 uczniów klas technicznych
i zasadniczej szkoły zawodowej na czterotygodniowej praktyce zawodowej w Niemczech. Wszyscy praktykanci otrzymali międzynarodowy dokument „Europass-Mobilność” potwierdzający ich udział w praktyce oraz zdobytą wiedzę i umiejętności. Projekt był realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego przez środki unijne.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nasza szkoła podpisała już dokumenty związane z realizacją projektu „Baustelle von A bis Z – budowa od A do Z” w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten przewiduje udział 35 uczniów (grupa 16-osobowa uczniów klas zasadniczych i grupa 19-osobowa uczniów technikum) Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Toruniu. Dotyczy uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa i murarz, murarz-tynkarz. Odbędą oni 4-tygodniową praktykę (grupa uczniów z klas zasadniczych – 7.07.-3.08.2013, grupa uczniów klas technicznych – 18.08-14.09.2013) w wybranych zakładach instytucji niemieckiego partnera: firmy Vitalis. Zakres praktyki obejmie logistykę pracy firmy budowlanej oraz nowoczesne techniki i technologie prac wykończeniowych w budownictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Młodzież przygotuje raporty z odbytych praktyk, które dokumentować będą przebieg stażu. Uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie certyfikaty wydane przez zakłady pracy oraz dokument Europass Mobilność.

Rekrutacja na staż w ramach programu Leonardo da Vinci przeprowadzana będzie w formie konkursu. Do grupy wyjeżdżającej w lipcu 2013 rekrutacja rozpocznie się w lutym 2013, natomiast do grupy wyjeżdżającej w sierpniu 2013 rekrutacja rozpocznie się w marcu 2013.

Rekrutacji uczniów dokona komisja w składzie:

 • Dyrektor lub Wicedyrektor, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pedagog szkolny

Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:

 • są uczniami/uczennicami ZST w Toruniu,
 • uczą się w zawodzie technik budownictwa lub murarz, murarz-tynkarz,
 • ukończyły 16 lat,
 • uzyskały średnią ocen z wszystkich przedmiotów zawodowych powyżej 3,5
 • mają przynajmniej poprawną ocenę zachowania,
 • znają dobrze język niemiecki (ocena 3-5),
 • będą brać udział w spotkaniach mających na celu przygotowanie kandydatów do uczestnictwa w stażu.

Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę na wyjazd będą miały obowiązek uczestniczyć w szkoleniach (na terenie szkoły) mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników na wyjazd na staż (zajęciach z: przygotowania językowego- 30g, przygotowania kulturowego- 10g i przygotowania pedagogicznego- 10g)

Ze środków projektu „Baustelle von A bis Z” uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu otrzyma następujące świadczenia:

 • koszty podróży (podróż tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty przejazdu w miejscu stażu), podróż do Niemiec i z powrotem odbędzie się busem/autokarem,
 • koszty ubezpieczenia – ubezpieczenie OC i NW,
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty przygotowania do wyjazdu (kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe)
 • słownik dwujęzyczny polsko-niemiecki, podręczniki, mapa Niemiec
 • strój roboczy niezbędny do odbycia praktyki oraz podstawowe narzędzia pracy: poziomnica, kielnia, miara
 • kieszonkowe.

Przez cały czas trwania stażu uczestnikom będzie towarzyszyć dwóch nauczycieli ze szkoły.
W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośredni lub drogą mailową
Agnieszka Jankowska – koordynator projektu

1. Formularz_zgloszeniowy do projektu
2. Regulamin uczestnictwa w projekcie

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!