ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Dni wolne

Informacja dotycząca ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21*
Dni wolne nie dotyczą praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych.

dla uczniów technikum:
  •  11/12 stycznia 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  •  4/5/6 maja 2021 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
  •  4 czerwca 2021 r. – dzień po święcie Bożego Ciała
  •  7/8 czerwca 2021 r. – egzamin zawodowy
  •  21/22 czerwca 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

* na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603)

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!