ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin maturalny

MATURA 2021

TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH:

maj
2021
dzień tygodniaGodzina 9:00Godzina 14:00
4wtorekJĘZYK POLSKI – PP 
5środaMATEMATYKA – PP 
6czwartekJĘZYK ANGIELSKI – PP 
7piątekJĘZYK ANGIELSKI – PRFILOZOFIA – PR
10poniedziełekJĘZYK POLSKI – PR 
11wtorekMATEMATYKA – PRWOS – PR
12środaBIOLOGIA – PR 
13czartekGEOGRAFIA – PRJĘZYK NIEMIECKI – PP
14piątekCHEMIA – PRJĘZYK NIEMIECKI – PR
17poniedziałekHISTORIA – PR 
18wtorekFIZYKA – PR 
19środaINFORMATYKA – PR 

UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY 30  WRZEŚNIA 2021 r. GODZ. 15:00.
ABSOLWENCI SZKOŁY SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ NAJPÓŹNIEJ DO 5 LUTEGO 2021 r.

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH:  5 lipca 2021 r.

Zdający,  który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych – ustnych i pisemnych i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o  przystąpienie  do  sesji  poprawkowej w sierpniu 2021 r. – termin złożenia wniosku upływa  12 lipca 2021 r. (druk wniosku w sekretariacie szkoły)

Terminy egzaminu poprawkowego w sierpniu – 24 sierpnia 2021 r. godz. 09:00

Wyniki egzaminu poprawkowego – 10 września 2021 r.


Informacje i procedury egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku www.oke.gda.pl

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!