ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin maturalny

MATURA 2023

TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH:

Maj 2023Dzień tygodniaGodzina 9:00Godzina 14:00
4czwartekJĘZYK POLSKI – PP 
5piątekJĘZYK ANGIELSKI – PP JĘZYK NIEMIECKI – PP 
6, 7sobota, niedziela
8poniedziełekMATEMATYKA – PR 
9wtorekJĘZYK ANGIELSKI – PR
FILOZOFIA – PR
10środaWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – PR
JĘZYK NIEMIECKI – PR
 
11czwartekBIOLOGIA – PR
12piątekMATEMATYKA – PR
13, 14sobota, niedziela
15poniedziałekCHEMIA – PR 
16wtorekGEOGRAFIA – PR 
17środaJĘZYK POLSKI – PR 
18czwartekHISTORIA – PR
19piątekFIZYKA – PR
20, 21sobota, niedziela
22poniedziałekINFORMATYKA – PR

UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO NAJPÓŹNIEJ DO PIĄTKU 30  WRZEŚNIA 2022 r. GODZ. 15:00.
ABSOLWENCI SZKOŁY SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ NAJPÓŹNIEJ DO 7 LUTEGO 2023 r.

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH:  7 lipca 2023 r.

Zdający,  który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o  przystąpienie  do  sesji  poprawkowej w sierpniu 2023 r. – termin złożenia wniosku upływa  14 lipca 2023 r. (druk wniosku w sekretariacie szkoły)

Terminy egzaminu poprawkowego w sierpniu – 22 sierpnia 2023 r. godz. 09:00

Wyniki egzaminu poprawkowego – 8 września 2023 r.


Informacje i procedury egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku www.oke.gda.pl

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!