ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin maturalny

MATURA 2024
7 maja 2024  – wtorek – język polski – pp

8 maja 2024  – środa – matematyka – pp

9 maja 2024  –czwartek – język angielski  – pp, język niemiecki – pp

10 maja 2024  –piątek- wiedza o społeczeństwie – pr, język niemiecki – pr

13 maja 2024  – poniedziałek  –język angielski – pr , filozofia – pr

14 maja 2024  – wtorek – biologia – pr

15 maja 2024  – środa – matematyka – pr

16 maja 2024  – czwartek- chemia – pr

17 maja 2024  –piątek- geografia – pr

20 maja 2024 –poniedziałek- język polski – pr

21 maja 2024  – wtorek–historia – pr

22 maja 2024  – środa – informatyka – pr, historia sztuki – pr

23 maja 2024  – czwartek – fizyka – pr

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony


UWAGA!

UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO NAJPÓŹNIEJ

DO PIĄTKU 29 WRZEŚNIA 2023r.

ABSOLWENCI SZKOŁY SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ NAJPÓŹNIEJ

DO 7 LUTEGO 2024r.


WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH:  9 lipca 2024r.

Zdający,  który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 

i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o  przystąpienie  do  sesji  poprawkowej w sierpniu 2024r. –

termin złożenia wniosku upływa 16  lipca 2024 r. (druk wniosku w sekretariacie szkoły).


Terminy egzaminu poprawkowego w sierpniu – 20-21 sierpnia 2024, godz. 9:00

Wyniki egzaminu poprawkowego – 10 września 2024 r.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!