ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin maturalny

MATURA 2022

TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH:

maj
2022
dzień tygodniaGodzina 9:00Godzina 14:00
4środaJĘZYK POLSKI – PP 
5czwartekMATEMATYKA – PP 
6piątekJĘZYK ANGIELSKI – PPJĘZYK NIEMIECKI – PP
7, 8sobota, niedziela
9poniedziełekJĘZYK ANGIELSKI – PR 
10wtorekJĘZYK POLSKI – PR
11środaMATEMATYKA – PR 
12czwartekBIOLOGIA – PR
13piątekWOS – PR JĘZYK NIEMIECKI – PR
14,15sobota, niedziela
16poniedziałekCHEMIA – PR 
17wtorekHISTORIA – PR 
18środaGEOGRAFIA – PR 
19czwartekFIZYKA – PR
20piątekINFORMATYKA – PR

UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU 30  WRZEŚNIA 2021 r. GODZ. 15:00.
ABSOLWENCI SZKOŁY SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ NAJPÓŹNIEJ DO 7 LUTEGO 2022 r.

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH:  5 lipca 2022 r.

Zdający,  który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych – ustnych i pisemnych i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o  przystąpienie  do  sesji  poprawkowej w sierpniu 2022 r. – termin złożenia wniosku upływa  12 lipca 2022 r. (druk wniosku w sekretariacie szkoły)

Terminy egzaminu poprawkowego w sierpniu – 23 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Wyniki egzaminu poprawkowego – 9 września 2022 r.


Informacje i procedury egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku www.oke.gda.pl

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!