ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (podstawa programowa z 2017 r.)

EGZAMIN ZAWODOWY (podstawa programowa z 2019 r.)


HARMONOGRAM W ROKU SZKOLNYM 2021/202
2
Sesja ZIMA 2022 (STYCZEŃ-LUTY 2022 r.)
klasy 4LA / 4LB / 4LC
AU.32. Organizacja transportu

klasa 4 G
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

klasy 4B
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

klasa 4Ti
EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

klasa 3BS/3BG
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (CKZ)

klasa 3TS/3TG
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnym
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu: do 15 września 2021 r. (środa)
– absolwenci (podstawa programowa 2012) – do 10 września 2021 r. (piątek)
Kwalifikacje: AU.32, BD.30, BD.32, EE.10

Etap pisemny – 11 stycznia 2022 r.
godz. 8:00-14:00 (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)

Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja AU.32 (technik logistyk – 4LA, 4LB, 4LC):
10 stycznia 2022 r.

kwalifikacja BD.30 (technik budownictwa – 4B):
10 stycznia 2022 r.

kwalifikacja BD.32 (technik geodeta – 4 G):
10 stycznia 2022 r.

kwalifikacja EE.10 (technik teleinformatyk – 4 Ti): 31 stycznia
-2 lutego 2022 r.


Kwalifikacje: BUD.12, INF.07

Etap pisemny – 11-15 stycznia 2022 r.
godz. 8:00-19:30 (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)

Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja BUD.12 (technik budownictwa – 3BS, 3BG): 12-22 stycznia 2022 r.

kwalifikacja INF.07 (technik teleinformatyk – 3TS, TG): 17-19 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie wyników: 31 marca 2022 r.
Sesja LATO 2022 (CZERWIEC 2022 r.)
klasa 3GS/3GG
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

klasy 2LA /2LB /2LC
SPL.01.Obsługa magazynów
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu:
1) w przypadku obecnych uczniów – do 7 lutego 2022 r.
2) w przypadku absolwentów (podstawa programowa 2012) do 20 lutego 2022 r.
3) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.
Etap pisemny – 2-7 czerwca 2022 r godz. 8:00-19:30 (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)

Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja SPL.01 (technik logistyk – 2LA, 2LB, 2LC): 1 czerwca 2022 r. o godz. 9:00
kwalifikacja BUD.18 (technik geodeta – 3GS, 3GG): 6-10 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2022 r.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!