ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (podstawa programowa z 2017 r.)

oraz EGZAMIN ZAWODOWY (podstawa programowa z 2019 r.)


harmonogram w roku szkolnym 2020/2021
Sesja ZIMA 2021
klasy 3LA / 3LB / 3LC
AU.22. Obsługa magazynów

klasy 4LA / 4LB
AU.32. Organizacja transportu

klasa 4 G
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych
z katastrem i gospodarką nieruchomościami

klasy 4BA / 4BB
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

klasa 4Ti
EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu: do 15 września 2020 r. (wtorek)

Etap pisemny – 12 stycznia 2021 r.
godz. 8:00
godz. 10:00
godz. 12:00
godz. 14:00
Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja AU.22 (technik logistyk – 3LA, 3LB, 3LC):
11 stycznia 2021 r.

kwalifikacja AU.32 (technik logistyk – 4LA, 4LB):
11 stycznia 2021 r.

kwalifikacja BD.30 (technik budownictwa – 4BA, 4BB):
11 stycznia 2021 r.

kwalifikacja BD.32 (technik geodeta – 4 G):
11 stycznia 2021 r.

kwalifikacja EE.10 (technik teleinformatyk – 4 Ti):
13-15 lutego 2021 r.
Ogłoszenie wyników: 31 marca 2021 r.
Sesja LATO 2021
klasa 3G
BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów

klasa 3B
BD.29.Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

klasa 3Ti
EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

klasy 2LG / 2LMG / 2LS / 2LMS
SPL.01.Obsługa magazynów


Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu:
1) w przypadku obecnych uczniów – do 7 lutego 2021 r.
2) w przypadku absolwentów (podstawa programowa 2012) do 21 lutego 2021 r.
3) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2021 – do 8 kwietnia 2021 r.
KWALIFIKACJA SPL.01

Etap praktyczny – 7 czerwca 2021 r. o godz. 9:00

Etap pisemny – 8 czerwca 2021 r (8:00/10:30/12:30/14:30/
16:30) – indywidulane godziny zostaną podane w majuKWALIFIKACJE BD.29/BD.30/BD.31/BD.32/EE.10/EE.11

Etap pisemny – 22 czerwca 2021 r. (8:00/10:00/12:00) – indywidulane godziny zostaną podane w maju

Etap praktyczny:(zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):-
 21 czerwca 2021 r. model „d” (AU.22/AU.32/BD.32)
– BD.29 – informacja z CKZ
– BD.31 – 1 i 2 lipca (9:00/13:00)
– EE.11 – 2/3/4/5 lipca (8:00/12:00/16:00)
– EE.10 – 1 lipca (16:00)
Ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2021r.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!