ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (podstawa programowa z 2017 r.)

EGZAMIN ZAWODOWY (podstawa programowa z 2019 r.)


HARMONOGRAM W ROKU SZKOLNYM 2022/202
3
Sesja ZIMA 2022 (STYCZEŃ-LUTY 2023 r.)
klasy 4LG / 4LMG
SPL.04 – Organizacja transportu

klasa 4 GG
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

klasa 4BG
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

klasa 4TG
INF.08. – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

klasy 3B/3BG (grupa budownictwa)
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (CKZ)

klasa 3Ti
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnym
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu: do 15 września 2022 r. (czwartek)
Etap pisemny – 10 -14 stycznia 2023 r.
godz. 8:00-19:30 (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)

Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja SPL.04 (technik logistyk – 4LG, 4LMG): 9 stycznia 2023 r. – godz. 13:00

kwalifikacja BUD.14 (technik budownictwa – 4BG): 13 – 16 stycznia 2023 r.

kwalifikacja BUD.12 (technik budownictwa – 3B/3BG): 9 -21 stycznia 2023 r.

kwalifikacja BUD.19 (technik geodeta – 4 GG): 16 – 21 stycznia 2023 r.

kwalifikacja INF.07 (technik teleinformatyk – 3 Ti): 17 – 19 stycznia 2023 r.

kwalifikacja INF.08 (technik teleinformatyk – 4 TG): 17 – 21 stycznia 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 31 marca 2023 r.
Sesja LATO 2022 (CZERWIEC 2023 r.)
klasy 4LS/4LMS
SPL.04 – Organizacja transportu

klasa 4 GS
BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

klasa 4BS
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

klasa 4TS
INF.08 – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

klasa 3BG (grupa geodezyjna)
BUD.18 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

klasy 2LA/2LB
SPL.01 – Obsługa magazynów
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu:
1) w przypadku obecnych uczniów – do 7 lutego 2023 r.
2) w przypadku absolwentów (podstawa programowa 2017) do 7 lutego 2023 r.
3) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2023 – do 7 kwietnia 2023 r.
Etap pisemny – 2-7 czerwca 2023 r godz. 8:00-19:30 (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)

Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja SPL.01 (technik logistyk – 2LA, 2LB): 1 czerwca 2023 r. o godz. 9:00

kwalifikacja BUD.18 (technik geodeta – 3BG): 5-10 czerwca 2023 r.

kwalifikacja SPL.04 (technik logistyk – 4LS, 4LMS): 1 czerwca 2023 r. godz. 13.00

kwalifikacja BUD.14 (technik budownictwa – 4BS): 10-13 czerwca 2023 r.

kwalifikacja BUD.19 (technik geodeta – 4GS): 16-18 czerwca 2023 r.

kwalifikacja INF.08 (technik teleinformatyk – 4 TS): 15 – 18 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2023 r.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!