ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM W ROKU SZKOLNYM 2023/202
4
Sesja ZIMA 2024 (STYCZEŃ 2024r.)

klasa 3B
BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (CKZ)

 
klasa 3Ti
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu: do 15 września 2023r. (piątek)


 
Etap pisemny – 10-15 stycznia 2024r. godz. 8:00-19:30 (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)


Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja BUD.12 (technik budownictwa – 3B): 9-20 stycznia 2024r.

kwalifikacja INF.07 (technik teleinformatyk – 3 Ti): 16-18 stycznia 2024r.
  
Ogłoszenie wyników: 27 marca 2024r.

Sesja LATO 2024 (CZERWIEC 2024r.)
klasy 4LA/4LB/4LC
SPL.04 – Organizacja transportu

klasa 4BG (grupa geodezji)
BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

klasy 4B/4BG (grupa budownictwa)
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

klasa 4Ti
INF.08 – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 
 
klasa 3G
BUD.18 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

klasy 2LA/2LB/2LC/2LD
SPL.01 – Obsługa magazynów


Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu:
1) w przypadku obecnych uczniów – do 7 lutego 2024r.
2) w przypadku absolwentów do 7 lutego 2024r.
3) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2024 – do 4 kwietnia 2024r.
 
Etap pisemny – 4-10 czerwca 2024r godz. 8:00-19:30 (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)
 
Etap praktyczny (zgodnie z indywidualnymi harmonogramami):

kwalifikacja SPL.01 (technik logistyk – 2LA,2LB, 2LC, 2LD): 3 czerwca 2024r. o godz. 9:00

 
kwalifikacja BUD.18 (technik geodeta – 3G): 4-9 czerwca 2024r.
 
kwalifikacja SPL.04 (technik logistyk – 4LA, 4LB, 4LC): 3 czerwca 2024r. o godz. 13:00

kwalifikacja BUD.14 (technik budownictwa – 4B, 4BG): 10-13 czerwca 2024r.

kwalifikacja BUD.19 (technik geodeta – 4BG): 14-17 czerwca 2024r.
 
kwalifikacja INF.08 (technik teleinformatyk – 4Ti): 14-18 czerwca 2024r.
 

 


Ogłoszenie wyników: 30 sierpnia 2024r.ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!