ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Postępowania w ramach projektu „Technik logistyk….”

Zamówienia w ramach projektu pn. „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” WND-POWR.02.15.00-00-2011/18 współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapytanie ofertowe ZST/TL/05/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 54371d6b-8aaa-44a1-84d0-8c9407934004

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla potrzeb realizacji projektu „Technik  logistyk  poszerza  wiedzę  i  umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne  dla  rynku  pracy,  gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” (nr POWR.02.15.00-00-2011/18) – laptopy/tablety 2w1 – 30 sztuk

Odpowiedź Zamawiającego na pytania z dnia 21.08.2021, 24.08 i 25.08.2021:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Części 1, punkt 6 usuwa zapis „Karta graficzna: co najmniej 8GB pamięci podręcznej”. W to miejsce Zamawiający wprowadza zapis „Karta graficzna zintegrowana z procesorem”.


Zapytanie ofertowe ZST/TL/04/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zakup i dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego magazynowego dla branży logistyczno-spedycyjnej w ramach realizacji projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” (nr POWR.02.15.00-00-2011/18).


Zapytanie ofertowe ZST/TL/03/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla potrzeb realizacji projektu „Technik  logistyk  poszerza  wiedzę  i  umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne  dla  rynku  pracy,  gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” (nr POWR.02.15.00-00-2011/18).

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT – dotyczy ZST/TL/03/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r.

Zmiana dotyczy przede wszystkim części 2 zamówienia: toner do drukarek kodów kreskowych został zamieniony na toner do drukarki laserowej kolorowej, nastąpiły również zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące części 1, 2, 9 i 10, wobec czego wydłużony został termin składania ofert do 25 czerwca 2021 r. godz. 13:00 i termin związania ofertą do 28 lipca 2021 r.

Załączniki:

Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego ZST/TL/03/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r

Odpowiedzi do pytań dotyczących postępowania ZST/TL/03/2021

Pytanie nr 1 z dnia 17 czerwca 2021 r. (dotyczy części 3: kserokopiarka typu kombajn):

Proszę o informację czy w postępowaniu  ZST/TL/03/2021 w części 3 dopuszczają kserokopiarkę typu kombajn z wydrukiem na papierze od A5 do A3 .

Urządzenia z takim zakresem formatów są lepiej wyposażone np. wydruk sieciowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 17 czerwca 2021 r.:

Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia tj. wydruk na papierze w formatach od A6 do A3.

Pytanie nr 2 z dnia 18 czerwca 2021 r. (dotyczy części 2: bezprzewodowy czytnik/skaner kodów kreskowych):

W trakcie przygotowania wyceny do postępowania nr  POWR.02.15.00-00-2011/18  część 2 pozycja „Bezprzewodowy czytnik/skaner kodów kreskowych” stwierdziłem, że czytnik o wskazanych parametrach jest niedostępny.

Producent  wycofał ze sprzedaży wszystkie modele, które posiadały ładowanie indukcyjne i nie będzie w nowych rozwiązaniach stosować takiej technologii.   Ładowanie będzie odbywać się przez stacje dokującą.

Proponuję zmodyfikować zapis

4ładowanie: bezprzewodowe, indukcyjne lub przez stację dokującą

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 18 czerwca 2021 r.:

Zamawiający zgodnie z sugestiami zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr  1 z dnia 09 czerwca 2021 r. (dotyczy części 2: drukarka etykiet i kodów kreskowych):

Toner do drukarek kodów kreskowych – kompatybilny z drukarką etykiet i kodów kreskowych” – drukarki kodów, termiczne  w procesie druku nie wykorzystują tonera, a jest zapis że należy dostarczyć.

Odpowiedź na pytanie nr  1 z dnia 09 czerwca 2021 r.:

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie – kompatybilny  toner będzie dotyczył drukarki laserowej kolorowej (chodzi o dwa komplety tuszy/tonerów)

Pytanie nr 2 z dnia 09 czerwca 2021 r. (dotyczy części  9: monitory interaktywne – 2 sztuki):

Jest zapis „USB Disk Lock” –   proszę o wyjaśnienie jakie w związku z tym zapisem ma posiadać funkcje monitor.  Szukałem w Internecie na stronach znanych producentów monitorów,  i nie spotkałem takiej funkcji / rozwiązania. Wyszukiwarki internetowe np. google również nie znajdują takiego hasła

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 09 czerwca 2021 r.:

USB Disc. Lock jest funkcją związaną z blokowaniem dotyku monitora i jest wymagana przez Zamawiającego .

Pytanie nr 3 z dnia 09 czerwca 2021 r. (dotyczy części  10: tablice interaktywne – 2 sztuki):

Montaż – proszę określić projekt montażu, m.in. lokalizację, usytuowanie,  materiałów   instalatorskich, kable, uchwyty, osłony….. (ilości),  rodzaj podłoża, jaki są przyłącza energii elektrycznej

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 09 czerwca 2021 r.:

Zamawiający dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia o uszczegółowienie dotyczące montażu tablic:

  • montaż w sali lekcyjnej na ścianie frontowej – mocowanie ścienne stacjonarne
  • uchwyt uniwersalny kompatybilny z rozmiarem tablicy.
  • ramię do projektora obracające się o 90º wokół punktu osadzenia z  możliwością złożenia wysięgnika z projektorem do boku tablicy.
  • wysięgnik umożliwiający montaż projektora tuż nad tablicą,  dla zminimalizowania efektu cienia.
  • płynna regulacja wysokości tablicy – gazowe podnośniki umożliwiające  podnoszenie lub opuszczanie tablicy  bez użycia siły. Regulacja w zakresie +/- 40 cm.
  • możliwość  regulowania  i   składania  wszystkich  ruchomych elementów statywu bez korzystania z narzędzi (klucze, wkrętarka itp.)
  • uchwyty z możliwością wewnętrznego poprowadzenia okablowania instalacyjneg
  • moduł wifi umożliwiający bezprzewodowe połączenie z komputerem  o częstotliwości 2,4 GHz
  • materiały instalatorskie: kabel łączący tablicę z projektorem o przekroju 4 mm2 z filtrem ferrytowym, kable zasilające do tablicy i projektora o długości min. 2 m osłona kablowania łącząca tablicę z gniazdem zasilania  o długości 3 m, kabel USB o długości 15 m

Pytanie nr 4 z dnia 09 czerwca 2021 r. (dotyczy części  2: drukarka laserowa kolorowa):

Po przeanalizowaniu danych technicznych , wynika że jedyną drukarką jaka spełnia zapisy techniczne jest HP Color LaserJet M553n (B5L24A). Urządzenie zostało wycofane z produkcji i sprzedaży w 2019 roku, i jest nie dostępne w sprzedaży dystrybucyjnej, hurtowej i detalicznej, zapasy magazynowe zostały wyczerpane.  Niestety nowy model nie spełnia postawionych wymagań technicznych. Różni się w właściwościach fizycznych, pojemności kaset  jak i w czasie uzyskania / wydruku pierwszej strony.

Dla poprawności przebiegu procedury  zakupu, proponuje wycofać zapisy o wadze i wymiarach urządzenia, i wprowadzić korektę   w pozycjach :

6wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) w ciągu zaledwie 9 sekund
7wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) w ciągu zaledwie 9 sekund
18podajnik papieru Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 09 czerwca 2021 r.:

Zamawiający zgodnie z sugestiami zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 1 z dnia 06 czerwca 2021 r. (dotyczy komputery przenośne 30 szt.):

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 07 czerwca 2021 r.:

TAK, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania biurowego, nieużywanego i nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu

Pytanie nr 2 z dnia 06 czerwca 2021 r. (dotyczy komputery przenośne 30 szt.):

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 07 czerwca 2021 r.:

NIE, Zamawiający nie wymaga, żeby oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta.

Pytanie nr 3 z dnia 06 czerwca 2021 r. (dotyczy komputery przenośne 30 szt.):

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 07 czerwca 2021 r.:

TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania

Pytanie nr 4 z dnia 06 czerwca 2021 r. (dotyczy komputery przenośne 30 szt.):

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 07 czerwca 2021 r.:

TAK, Zamawiający dopuszcza system operacyjny Windows 10 Pro Education w ramach programu STF.


Zapytanie ofertowe ZST/TL/02/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

zakup i dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego dla branży logistyczno-spedycyjnej w ramach realizacji projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” (nr POWR.02.15.00-00-2011/18).

Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego ZST/TL/02/2021 z 26 maja 2021 r.

Załączniki:

Pytanie 1 z dnia 01 czerwca 2021 r.

Bardzo proszę o informację odnośnie przetargu NR ZST/TL/02/2021 o doprecyzowanie odnośnie zamówienia, po rozmowie z panią ……………………..  otrzymałam informację, że potrzebują Państwo programu tylko dla tachografów cyfrowych, natomiast teraz w specyfikacji są również uwzględnione tachografy analogowe, co ma przełożenie na cenę oprogramowania. Proszę również, o informację, na jaką ilość pojazdów mają być wersje programu, na jeden czy na dwa pojazdy ? Proszę więc o informację, czy zostanie to skorygowane i czy zostanie wydłużony czas przedstawiania ofert? 

Odpowiedź z dnia 02 czerwca 2021 r.

Odpowiadając na pytanie dotyczące zamówienia ZST/TL/02/2021 informuję, że Zamawiający oczekuje oprogramowania zgodnego z załączoną do postępowania specyfikacją.


Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/01/2021 z dnia 21maja 2021 r.

zakup i dostawa urządzeń i materiałów biurowych niezbędnych do zarządzania projektem „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” (nr POWR.02.15.00-00-2011/18).

Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego ZST/TL/01/2021 z 21 maja 2021 r.

Załączniki:


Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/03/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

zakup i dostawa zbiorów bibliotecznych z zakresu branży spedycyjno – logistycznej do korzystania przez uczniów i nauczycieli
rozstrzygnięcie oferty  20.08.2020 – wybór oferty podręczniki
Załączniki:
zapytanie ofertowe podręczniki
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


1. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/01/2020 z dnia 19 lutego 2020r.

usługa świadczenia cateringu dla uczestników „Dnia konsultacji merytorycznej” (przerwa kawowa+obiad) dnia 2 marca 2020r.
rozstrzygnięcie oferty 27.02.2020 – wybór oferty catering – 02
Załączniki:
zapytanie ofertowe catering Dzień Konsultacji merytorycznych
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia – catering – 02
Załącznik nr 2 formularz ofertowy – catering – 02
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań – catering – 0


2. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/02/2020 z dnia 19 lutego 2020r.

dostawa materiałów biurowych dla uczestników projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” (notatnik, długopis, teczka z gumką, pendrive, materiały biurowe)  2020r.
postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert
Załączniki:

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe materiały biurowe
Załącznik nr 2 formularz ofertowy – materiały biurowe
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań


Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/14/2019 z dnia 06 listopada 2019r.

usługa cateringu dla uczestników prelekcji „Dzień Logistyka„: zapytanie ofertowe bufet Dzień Logistyka 
rozstrzygnięcie oferty 18.11.2019 – wybór oferty catering


Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/13/2019 z dnia 23 września 2019r.

zakup i dostawa mebli szkolnychzapytanie ofertowe meble szkolne
rozstrzygnięcie oferty 07.10.2019 – wybór oferty meble


Konkurs na autora/autorów diagnozy potrzeb i możliwości z dnia 29 lipca 2019r

ogłoszenie konkursu diagnoza potrzeb
Dokumenty do zapytań ofertowych znajdują się u dołu bieżącej strony


ZAPYTANIA OFERTOWE:

Powtórzone zapytanie ofertowe nr ZST/TL/01/2019 z dnia 27 maja 2019r. – aktualizacja 23 lipca 2019r.

zakup i dostawa drukarki laserowej kolorowej (1 sztuka)zapytanie ofertowe drukarka – nierozstrzygnięte – brak złożonych ofert
Powtórzone zapytanie ofertowe nr ZST/TL/02/2019 z dnia 27 maja 2019r.- aktualizacja 23 lipca 2019r. – zakup i dostawa ekranów sterowanych elektrycznie (2 sztuki)zapytanie ofertowe ekran elek – nierozstrzygnięte – brak złożonych ofert
Powtórzone zapytanie ofertowe nr ZST/TL/04/2019 z dnia 27 maja 2019r. – aktualizacja 23 lipca 2019r. – zakup i dostawa zestawu kina domowegozapytanie ofertowe kino domowe – nierozstrzygnięte – brak złożonych ofert
Powtórzone zapytanie ofertowe nr ZST/TL/05/2019 z dnia 27 maja 2019r.- aktualizacja 23 lipca 2019r. – zakup i dostawa kserokopiarki (2 sztuki)zapytanie ofertowe kserokopiarka
Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/11/2019 z dnia 23 lipca 2019r. – zakup i dostawa drukarek kodów kreskowych (2 sztuki)zapytanie ofertowe drukarka kodów kreskowych – nierozstrzygnięte – brak złożonych ofert
Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/12/2019 z dnia 23 lipca 2019r. – zakup i dostawa bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych (5 sztuk)zapytanie ofertowe bezprzewodowy skaner kodów kreskowych – nierozstrzygnięte – brak złożonych ofert
Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/13/2019 z dnia 23 lipca 2019r. – zakup i dostawa mebli szkolnychzapytanie ofertowe meble szkolne – nierozstrzygnięte – brak złożonych ofert
Dokumenty do zapytań ofertowych znajdują się u dołu bieżącej strony 


ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:
1. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/08/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (21 sztuk) – wybór oferty komputer
2. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/09/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa oprzyrządowania, okablowania i oprogramowania do komputerów stacjonarnych (21 zestawów): wybór oferty oprzyrządowanie komputera
3. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/07/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa projektorów multimedialnych (4 sztuki): wybór oferty rzutnik multimedialny
4. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/06/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa prezenterów bezprzewodowych ze wskaźnikiem laserowym (2 sztuki): wybór oferty prezenter


ZAPYTANIA OFERTOWE:
ZST/TL/01/2019 – zakup i dostawa drukarki laserowej kolorowej (1 sztuka)
ZST/TL/02/2019 – zakup i dostawa ekranów sterowanych elektrycznie (2 sztuki)
ZST/TL/04/2019 – zakup i dostawa zestawu kina domowego
ZST/TL/10/2019 – zakup i dostawa laptopów/tabletów 2w1 (30 sztuk)
zostały nierozstrzygnięte z uwagi na zbyt wysoką cenę ofert, która przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.


ZAPYTANIA OFERTOWE:
ZST/TL/03/2019 – zakup i dostawa kalkulatorów prostych (35 sztuk)
ZST/TL/05/2019 – zakup i dostawa kserokopiarki (2 sztuki)
zostały nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.


Zapytania ofertowe i konkursy w ramach realizacji projektu: Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”
1. Oferta cenowa dotycząca wyboru autora/autorów programu nauczania dla zawodu technik logistyk z dnia 27 maja 2019r.: ogłoszenie konkursu
2. Konkurs na autora/autorów programu specjalizacji z dnia 27 maja 2019r.: oferta – autor specjalizacji
3. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/01/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa drukarki laserowej kolorowej (1 sztuka): zapytanie ofertowe drukarka
4. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/02/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa ekranów sterowanych elektrycznie (2 sztuki): zapytanie ofertowe ekran elek
5. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/03/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa kalkulatorów prostych (35 sztuk): zapytanie ofertowe kalkulator
6. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/04/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa zestawu kina domowego: zapytanie ofertowe kino domowe
7. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/05/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa kserokopiarki (2 sztuki): zapytanie ofertowe kserokopiarka
8. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/06/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa prezenterów bezprzewodowych ze wskaźnikiem laserowym (2 sztuki): zapytanie ofertowe prezenter bezp
9. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/07/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa projektorów multimedialnych (4 sztuki): zapytanie ofertowe projektor
10. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/08/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (21 sztuk): zapytanie ofertowe komputer
11. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/09/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa oprzyrządowania, okablowania i oprogramowania do komputerów stacjonarnych (21 zestawów): uzupełnione 07 czerwca 2019r.zapytanie ofertowe oprzyrządowanie, okablowanie i oprogramowanie komputera stacjonarnego
12. Zapytanie ofertowe nr ZST/TL/10/2019 z dnia 27 maja 2019r. – zakup i dostawa laptopów/tabletów 2w1 (30 sztuk): zapytanie ofertowe laptop_tablet 2w1

Dokumenty do zapytań ofertowych:
1. formularz ofertowy
2. wykaz realizacji

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!