ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

„Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejetności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”

Gmina Miasta Toruń/ Zespół Szkół Technicznych w Toruniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „TECHNIK LOGISTYK POSZERZA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI WE WSPÓŁPRACY Z KATEDRĄ LOGISTYKI UMK”
WND.POWR.02.15.00-00-2011/18-02

Program operacyjny: PO WER
Działanie/Poddziałanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Celem projektu jest:
dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 806 347,87 zł (ze środków europejskich 679 589,98 zł co stanowi 84,28%, ze środków dotacji celowej 126 757,89 zł co stanowi 15,72%)

Projekt obejmuje wypracowanie modelu współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Toruniu (szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik logistyk) i Katedrą Logistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uczelnią wyższą – partnerstwo zainicjowane w roku szkolnym 2016/2017) poprzez opracowanie następujących rezultatów:
– modelowego programu nauczania dla zawodu technik logistyk we współpracy z uczelnią,
– przykładowej organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem potencjału uczelni wraz z nowymi technikami/technologiami wykorzystywanymi w zawodzie technik logistyk,
– przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk wraz z nowymi technikami/technologiami wykorzystywanymi w tym zawodzie wdrożenie wyżej wymienionych rozwiązań w ramach utworzonej przez uczelnię klasy patronackiej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.
Termin zakończenia projektu 30 czerwca 2021r. W projekcie bierze udział 30 uczniów i 5 nauczycieli.

Zrealizowany zakres projektu:
– podpisana została umowa finansowa,
– nawiązany został kontakt z opiekunem projektu ze strony MEN,
– zawarta została umowa partnerska z UMK,
– zakupione zostały komputery stacjonarne z osprzętowaniem, okablowaniem i oprogramowaniem, rzutniki, wskaźniki elektroniczne oraz meble do pracowni logistyczno-spedycyjnej,
– opracowany i zrecenzowany został program nauczania dla zawodu technik logistyk,
– opracowany został program specjalizacji „Logistyka wojskowa”
– zrekrutowana została klasa I technikum po szkole podstawowej w zawodzie technik logistyk – klasa pilotażowa w projekcie, od 2 września 2019r. rozpoczął się pilotaż programu nauczania w klasie 1 technikum w zawodzie technik logistyk
– odbyły się szkolenia dla uczniów prowadzone przez kadrę UMK, w październiku i listopadzie 2019r. uczniowie uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez wykładowców UMK na terenie UMK
– stworzony i wydrukowany został projekt plakatu promującego projekt,
– zorganizowana została całodniowa prelekcja na „Dzień Logistyka” z zaproszonymi ekspertami branżowymi oraz przerwą kawową oraz zimnym bufetem
– odbyły się 44-godzinne szkolenia dla nauczycieli ZST uczących przedmiotów logistycznych prowadzone przez wykładowców UMK na terenie UMK
– zorganizowano Dzień Konsultacji Merytorycznych przy współudziale pracodawców z firmy Apator S.A. z przerwą kawową i obiadową
– odbyły się 40-godzinne zajęcia dla uczniów ze specjalizacji „Logistyka wojskowa”
– zakupiono podręczniki do biblioteki szkolnej dotyczące branży logistyczno-spedycyjnej
– przygotowano dokumentację przetargową na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego – z uwagi na nową ustawę o zamówieniach publicznych trwa konsultowanie dokumentacji

Zakupiono wyposażenie pracowni logistycznych:

– 21 sztuk komputerów stacjonarnych z osprzętowaniem, okablowaniem i oprogramowaniem,
– 4 rzutniki multimedialne
– 2 wskaźniki elektroniczne,
– 30 krzeseł do auli szkoły,
– 30 ławek jednoosobowych,
– 21 biurek komputerowych ze ściankami działowymi,
– 21 krzeseł szkolnych,
– 2 szafy zamykane,
– 7 regałów

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH związanych z realizacją projektu:

http://zst.torun.pl/projekty-w-ramach-projektu-technik-logistyk/

Dokumentacja projektu

pliki do pobrania:
  1. Agenda – Konsultacje merytoryczne dla uczniów (.PDF)
  2. Karta – pilotaż ZST (.PDF)
  3. Karta – szkolenie nauczycieli ZST (.PDF)
  4. Plan zajęć dla uczniów – pilotaż (.PDF)
  5. Zajęcia dla uczniów – harmonogram (.PDF)
Galeria

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!