ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Wirtualne laboratoria

W roku szklonym 2010 / 11 klasy technikum o specjalności technik logistyk biorą udział w projekcie przygotowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i Firmę L-Systems pt.: „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

Celem dla szkoły udziału w projekcie jest wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz zapoznanie uczniów z działaniem systemu ERP (skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, co znaczy Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) w pracy logistyków.

ERP – nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach.

Więcej informacji na: link

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!