ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Ogłoszenia

  • ZAPYTANIE OFERTOWE
  • poniżej kwoty 130 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp)
  • Gmina Miasta Toruń/Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) Zespołu Szkół Technicznych w roku szkolnym 2023/2024 – 30 kompletów

Rozstrzygnięcie przetargu na strzelnicę, szczegóły w załączniku:

Postępowanie przetargowe pn.: „Strzelnica w powiecie 2023” nr 4/2023/CWCR z podziałem na 2 zadania.

Zespół Szkół Technicznych w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczających progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na zadanie pod nazwą ” Strzelnica w powiecie 2023 nr 4/2023/CWCR” z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Urządzenie pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy 

Zadanie nr 2 – Zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy.

Adres strony, na której prowadzone jest postępowanie i  na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (bezpośredni link): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52d230f0-58ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator ID postępowania: ocds-148610-52d230f0-58ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora ZST. W załączeniu zarzadzenie_nr_102_pmt_z_dnia_01_04_2019

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!