ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

FLEX

Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.
 
Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 25 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 27 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

W poprzedniej edycji Programu FLEX otrzymaliśmy ponad 2000 zgłoszeń. Po drugiej rekrutacji 31 polskich uczniów otrzymało szansę wyjazdu do USA. Nasi stypendyści mieszkają w różnych stanach: od Kalifornii po Południową Karolinę, od Teksasu po Minnesotę. Chodzą do różnych szkół średnich, biorą udział w zawodach sportowych, udzielają się w wolontariacie. Ten rok będzie dla nich niezapomniany. Na naszym profilu FLEX Poland http://www.facebook.com/FLEXPoland  można śledzić ich losy.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 • Miesięczne stypendium na własne wydatki
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)


 W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

 • ma polskie obywatelstwo;
 • urodził się między 01.01.2001 a 31.12.2002 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2000-15.07.2003);
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • spełnia wymogi dot. uzyskania  wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA

Zachęcamy również osoby niepełnosprawne do udziału w Programie

Broszura informacyjna http://americancouncils.pl/wp-content/uploads/2017/08/18-19-Expansion-Brochure-Polish-print_color.pdf

Ulotka informacyjna http://americancouncils.pl/wp-content/uploads/2017/08/18-19-Expansion-Flyer-Polish-no-print_color.pdf

Więcej o Programie FLEX http://americancouncils.pl/pl/programs/future-leaders-exchange/

Aplikuj online do 17 października http://ais.americancouncils.org/flex

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online: http://ais.americancouncils.org/flex http://ais.americancouncils.org/flex

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!