ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Rada rodziców

Działalność Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu opiera się na dwóch podstawowych dokumentach: na Statucie Szkoły oraz Regulaminie Rady Rodziców.                                                                                                                      

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu w roku szkolnym 2021/22:
  • Przewodniczący Rady Rodziców – Agata Żmirska-Zbroniec
  • Zastępca przewodniczącego – Iwona Grankowska
  • Skarbnik – Olimpia Podlas
  • Sekretarz – Sylwia Małecka
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców  w roku szkolnym 2021/22:
  1. Monika Kruszyk
  2. Aleksandra Dąbek

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki:  w roku szkolnym 2021/22 –  50 zł/rok.

Dane do przelewu:

Bank Ochrony Środowiska SA
65 1540 1304 2035 0000 3915 0001
Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
ul. Legionów 19/25
87-100 Toruń 

Przy wpłacie proszę wpisywać imię, nazwisko dziecka oraz klasę

Za wpłaty  serdecznie dziękujemy!

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!