ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Kreatywna młodzież

ZST to miejsce ciekawych imprez, inspirujących wydarzeń i uroczystości, które tworzy nasza wspaniała młodzież. Młodzi ludzi działają na wielu płaszczyznach- pracują w wolontariacie, grają i śpiewają w zespole muzycznym, udzielają się w Samorządzie Uczniowskim, pasjonują się sportem i odnoszą sukcesy zarówno w sporcie jak i w wielu różnorodnych konkursach. Nasi uczniowie i uczennice są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Torunia, to także Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw.

Zespół TRUE- LIFE

HEJ, jesteśmy członkami zespołu TRUE-LIFE. Nasz zespół istnieje już 12 lat. Jesteśmy już kolejną grupą, która bawi się, śpiewając. Bardzo chętnie razem się spotykamy, bawimy się, śpiewamy, gramy, wymieniamy doświadczeniami i gustami muzycznymi. Zespół od lat uświetnia wszelkie uroczystości szkolne, promuje szkołę na Giełdach Szkół Ponadgimnazjalnych, współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Młodzież bierze udział w konkursach Piosenki obcojęzycznej: „Muzyczne pejzaże”, „King of the stage”, „Festiwalu piosenki miłosnej w językach obcych”. Każdy sam dobiera sobie repertuar zgodny z jego gustami, zainteresowaniami, potrzebami. Serdecznie zapraszamy uczniów klas I do naszego zespołu!

Konkursy

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. Przygotowania do konkursów są dla uczniów dobrą okazją do rozwijania swoich zainteresowań. Udział w nich nagradzany jest dobrymi ocenami z danego przedmiotu, a najlepsi otrzymują także pozytywne uwagi i punkty dodatnie ze sprawowania. Uczniowie naszej szkoły coraz częściej pojawiają się w gronie laureatów konkursów na szczeblu miejskim, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Do największych sukcesów naszych wychowanków należą wysokie lokaty w konkursach z przedmiotów zawodowych. Na szczególną uwagę zasługuje tu stałe miejsce naszych uczniów wśród laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Poznaniu. Szczegóły dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć na szkolnym facebooku.

Sukcesy sportowe

W naszej szkole zajęcia sportowe to bardzo ważne ogniwo edukacji. Duża porcja ćwiczeń fizycznych to recepta na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój młodych organizmów. To również najlepszy sposób na rozładowanie energii oraz doskonałą zabawę.

 Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie naszej szkoły poznają szereg dyscyplin sportowych, uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Młodzież uczy się zaradności, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”

 Nasi uczniowie mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Są to w formie SKS gry zespołowe jak: siatkówka, koszykówka, piłka nożna oraz indywidualne: tenis ziemny

 Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zdobywają wiele medali i wyróżnień nie tylko na arenach szkolnych, ale również międzynarodowych. Mamy wielu sportowców sportów walki, którzy mogą poszczycić się tytułami Mistrza Polski i Świata

 Posiadamy 2 sale sportowe przeznaczone do zajęć wf i SKS oraz salę do gry w tenisa stołowego, dodatkowo boisko wielofunkcyjne z przyrządami do ćwiczeń gimnastycznych i boisko do siatkówki plażowej.

Wyniki sportowe uczniów ZST w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Piłka ręczna chłopców- 1 miejsce w Mistrzostwach Torunia, 3 miejsce w rozgrywkach wojewódzkich,
 2. Piłka nożna chłopców (11-osobowa) 2 miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Torunia,
 3. Futsal chłopców- 1 miejsce w Mistrzostwach Torunia,
 4. Futsal chłopców- Od UKS-u do AZS-u- Turniej ogólnopolski w Warszawie- 2 miejsce w Polsce,
 5. Tenis stołowy- 1 miejsce dziewcząt w Drużynowych Mistrzostwach Torunia,
 6. Tenis stołowy chłopców- 5 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Torunia,
 7. Piłka siatkowa chłopców- 3 miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Torunia,
 8. Piłka siatkowa dziewcząt- 4 miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Torunia,

Z uwagi na pandemię nie rozegrano turniejów piłki nożnej halowej dziewcząt i piłki nożnej dziewcząt na Orlikach, w których przez ostatnie kilka lat zdobywaliśmy regularnie medale.

W uni- hock’u dziewcząt awansowaliśmy do ścisłego finału, który również nie doszedł do skutku- także przez ostatnie lata zdobywaliśmy medale.

 Do momentu zamknięcia szkół z uwagi na pandemię, w ogólnej punktacji sportowej, zajmowaliśmy 3 miejsce wśród wszystkich szkół ponadpodstawowych w Toruniu, z ogromnymi szansami na awans na drugą pozycję, co byłoby historycznym sukcesem naszej szkoły.

Stypendyści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznaje się za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatom międzynarodowych olimpiady, finalistom olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, laureatom konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, uczniom szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 • Rok szkolny 2017/2018 – Kamil klasa 2g
 • Rok szkolny 2018/2019 – Katarzyna klasa 2g
 • Rok szkolny 2019/2020 – Aleksandra B. klasa 2la
 • Rok szkolny 2020/2021 – Bartłomiej B. klasa 3la
Stypendium Prezydenta Miasta Torunia – Toruński Fachowiec

Prezydent Miasta Torunia co roku przyznaje stypendia i nagrody dla zdolnych uczniów. W 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania tych świadczeń. Wśród najważniejszych zmian, jakie wnosi do toruńskiego systemu stypendialnego, wymienić należy: wprowadzenie dwóch nowych stypendiów (dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe i szkół artystycznych) oraz nadanie stypendium nazw własnych – Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro.

 • Rok szkolny 2018/2019 – Katarzyna klasa 2g
 • Rok szkolny 2019/2020 – Aleksandra B. klasa 2la
 • Rok szkolny 2020/2021 – Bartłomiej B. klasa 3la
 Prymusi zawodu Pomorzu i Kujaw

Stypendia „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” są przyznawane dla uzdolnionych w dziedzinach zawodowych uczniów klas 2 i wyższych techników. Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz kursy zawodowe czy nauka języka– to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.

 • Rok szkolny 2017/2018 – Barbara B., Karol Cz., Marcin Sz. klasa 2ba, Jakub M. klasa 3b, Kamil klasa 3g, Katarzyna klasa 3la, Paulina klasa 3lb, Bartosz, Olga, Marek klasa 4g, Anna, Michał, Natalia klasa 4la, Sebastian klasa 4lb, Eryk klasa 4Ti
 • Rok szkolny 2018/2019 – Katarzyna klasa 4la
 • Rok szkolny 2019/2020 – Martyna F., Zofia S., Dominika W., Paulina W. klasa 3ba, Aleksandra klasa 4la
 • Rok szkolny 2020/2021 – Natalia N. klasa 2bs, Alicja Sz. klasa 3b, Bartłomiej B. klasa 4la, Michał klasa 4lb

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!