ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Projekty unijne

ZST w Toruniu realizuje obecnie projekt unijny: Bliżej pracodawcy, dzięki któremu zwiększą się szanse naszych uczniów na rynku pracy. Zdobywają oni dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach, kursach ( np. prawa jazdy) szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Nasza szkoła realizuje program Erasmus+, który wzmacnia i uatrakcyjnia jakość kształcenia zawodowego. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe, nawiązują nowe znajomości, poznają kulturę i tradycję państwa, w którym realizują praktykę zawodową. Poznają system edukacji obowiązujący w danym państwie oraz dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi uczniami. Wyjazdy zagraniczne są niezapomnianą przygodą dla naszych uczniów – TY też możesz wziąć w nich udział.


W projektach realizowanych w naszej szkole mogą brać udział uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia, ze wszystkich zawodów, w których kształcimy.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!