ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Raport dostępności

RAPORT DOSTĘPNOŚCI – ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TORUNIU


Opis dostępności architektonicznej
Marzec 2021

Budynek Gminy Miasta Toruń, ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
Siedziba Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu – budynek A

Spis treści:


1.Opis sposobu dojazdu
• Pieszo
• Pociągiem
• Autobusem PKS
• Autobusem
• Samochodem
• Taksówką
2.Wejście do budynku i obszar kontroli
3. Komunikacja wewnętrzna
• Korytarze
• Schody
• Windy
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
8. Pomieszczenia sanitarne
9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
10. Ewakuacja z budynku

1. Opis sposobu dojazdu:


Budynek znajduje się przy ul. Legionów niedaleko od skrzyżowania z ulicą Grudziądzką i przy skrzyżowaniu z ulicą Dekerta 

 • Pieszo: Dojście piesze chodnikiem od ulic Grudziądzkiej, PCK, Bawarczyków i Dekerta.
 • Pociągiem: Najbliższej leżąca stacja PKP Toruń Miasto znajduje się w odległości do ok. 1,5 km. Brak bezpośredniego dojazdu za pośrednictwem komunikacji miejskiej.
 • Autobusem PKS: Dworzec Autobusowy znajduje się w odległości 300 m. Brak dojazdu za pośrednictwem komunikacji miejskiej.
 • Autobusem komunikacji miejskiej: Najbliższe przystanki autobusowe: Legionów (075-02) linia nr 10 i 20 kierunek Forteczna (Pętla), Legionów (130-01) linia nr 10 kierunek Szubińska, linia nr 20 kierunek Glinki znajdują się w odległości ok. 80m
 • Samochodem: Wjazd na teren szkoły dla osób z niepełnosprawnością automatycznie otwieraną bramą od ulicy Bawarczyków. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje na terenie boiska szkolnego.
 • Taksówką: Najbliższy postój taksówek znajduję się 200 m od szkoły, przy ulicy Szosa Chełmińska niedaleko Targowiska Miejskiego.
2. Wejście do budynku


Wejście główne znajduje się w lewej części frontowej ściany budynku od ulicy Legionów 19/25, jest łatwo do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe otwierane (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Umożliwia komunikację pojazdów dla niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się portiernia. Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się z tyłu budynku, od boiska szkolnego. Dojście piesze wzdłuż ul. Legionów jest w miarę równe, bez nachyleń. Na elewacji frontowej znajduje się oznakowanie tablicą informacyjną Zespołu Szkół Technicznych. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie i prowadzą na pierwsze piętro do auli szkoły. Po lewej stronie holu głównego znajdują się pomieszczenia administracji szkoły.

3. Komunikacja wewnętrzna
 • Korytarze: Korytarze na parterze, I i II piętrze mają szerokość 2 m umożliwiając swobodne wyminięcie się 2 osób. Z korytarzy wejścia do pomieszczeń poprzez drzwi drewniane bez samozamykaczy, oznakowane tabliczkami informacyjnymi z numerem pomieszczenia i przeznaczeniem. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
 • Schody: W budynku są dwie klatki schodowe ewakuacyjne, które są dostępne bezpośrednio z korytarzy na parterze i piętrach. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie schodów są zabezpieczone gumą antypoślizgową. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.
 • Windy: Brak.
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym


Możliwy jest wstęp z psem asystującym do części administracyjnej budynku.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak dostępu do tłumacza PJM.

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8. Pomieszczenia sanitarne.

Ogólnodostępna toaleta męska dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu korytarza po prawej stronie. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie zabezpieczone są przestrzenie manewrowe i do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej strony od wejścia, wyposażona jest w jednostronną podnoszoną poręcz. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.
Ogólnodostępna toaleta damska dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze przy klatce schodowej. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie zabezpieczone są przestrzenie manewrowe i do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia, wyposażona jest w jednostronną podnoszoną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

9. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca dla budynku.

Sala konferencyjna znajduje się w części administracyjnej szkoły, po lewej stronie od wejścia głównego.  Brak barier architektonicznych.

10. Ewakuacja z budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja klatką schodową. Korytarze i klatka schodowa wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej. Od strony boiska szkoły znajduje się drugie wyjście ewakuacyjne z budynku.

Budynek Gminy Miasta Toruń, ul. Dekerta 4, 87-100 Toruń
Siedziba Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu – budynek B

Spis treści:

1.Opis sposobu dojazdu
• Pieszo
• Pociągiem
• Autobusem PKS
• Autobusem
• Samochodem
• Taksówką
2.Wejście do budynku i obszar kontroli
3. Komunikacja wewnętrzna
• Korytarze
• Schody
• Windy
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
8. Pomieszczenia sanitarne
9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
10. Ewakuacja z budynku

1. Opis sposobu dojazdu:

Budynek znajduje się przy ul. Dekerta niedaleko od skrzyżowania z ulicą Szosa Chełmińska  i niedaleko skrzyżowania z ulicą Legionów.

 • Pieszo: Dojście piesze chodnikiem od ulic Legionów i Szosa Chełmińska.
 • Pociągiem: Najbliższej leżąca stacja PKP Toruń Miasto znajduje się w odległości do ok. 1,6 km. Brak bezpośredniego dojazdu za pośrednictwem komunikacji miejskiej.
 • Autobusem PKS: Dworzec Autobusowy znajduje się w odległości 400 m. Brak dojazdu za pośrednictwem komunikacji miejskiej.
 • Autobusem komunikacji miejskiej: Najbliższe przystanki autobusowe: Legionów (075-02) linia nr 10 i 20 kierunek Forteczna (Pętla) w odległości ok. 30 m, Legionów (130-01) linia nr 10 kierunek Szubińska, linia nr 20 kierunek Glinki znajduje się w odległości ok. 150 m
 • Samochodem: Wjazd na teren szkoły dla osób z niepełnosprawnością automatycznie otwieraną bramą od ulicy Bawarczyków. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje na terenie boiska szkolnego.
 • Taksówką: Najbliższy postój taksówek znajduję się 300 m od szkoły, przy ulicy Szosa Chełmińska niedaleko Targowiska Miejskiego.
2. Wejście do budynku


Wejście główne znajduje się we frontowej ścianie budynku od ulicy Dekerta 4, jest łatwo do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest zadaszone, z uwagi na pięciostopniowe schody prowadzące do wejścia nie jest osiągalne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Możliwość przemieszczenia się do budynku wejściem od strony ulicy Legionów oraz łącznikiem, w którym znajduje się podjazd. Wejście wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Umożliwia komunikację pojazdów dla niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się portiernia. Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się od boiska szkolnego. Dojście piesze wzdłuż ul. Dekerta jest wąskie i nierówne. Na elewacji frontowej znajduje się oznakowanie tablicą informacyjną Zespołu Szkół Technicznych. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Schody w holu głównym znajdują się centralnie niedaleko wejścia (2-stopniowe) i prowadzą do wszystkich sal w budynku B.

3. Komunikacja wewnętrzna
 • Korytarze: Budynek jest parterowy, korytarze mają szerokość 1,8 m umożliwiając swobodne wyminięcie się 2 osób. Z korytarzy wejścia do pomieszczeń poprzez drzwi drewniane bez samozamykaczy, oznakowane tabliczkami informacyjnymi z numerem pomieszczenia i przeznaczeniem. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
 • Schody: Budynek jest parterowy. Jedyna klatka schodowa prowadzi do części piwnicznej budynku, w której znajdują się toalety męskie. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Schody wyłożone są antypoślizgowymi kaflami. Klatka schodowa wyposażona jest w jednostronne poręcze.
 • Windy: Brak.
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak dostępu do tłumacza PJM.

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8. Pomieszczenia sanitarne.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie przy wejściu do głównego korytarza. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie zabezpieczone są przestrzenie manewrowe i do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej strony od wejścia, brak poręczy. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

9. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca dla budynku.

W budynku brak sali konferencyjnej.

10.Ewakuacja z budynku.

Ewakuacja korytarzem głównym do wyjść ewakuacyjnych na początku i końcu korytarza w kierunku boiska szkolnego. Korytarze wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej.

Opis dostępności cyfrowej

Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Do elementów niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego. Niezgodności stwierdzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 622 73 36 lub sekretarz-szkoły@zst.torun.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką informację na stronie internetowej  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła zrealizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku opóźnienia szkoła niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.  

Skróty klawiszowe:
Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
 • ESC – anulowanie operacji
 • Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Aplikacje mobilne
Szkoła  nie posiada aplikacji mobilnych

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!