ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Certyfikaty ukończenia III edycji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

W poniedziałek 26 kwietnia 2021 o godz. 12:00 w Warszawie Minister Obrony Narodowej wręczy certyfikaty ukończenia III edycji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM) przedstawicielom 17 szkół ponadpodstawowych biorących udział w programie.

 Do reprezentowania województwa kujawsko-pomorskiego została wytypowana nasza szkoła, który od 2017 uczestniczy w programach MON. W ramach realizacji programu CWKM uczniowie III edycji zdobywali wiedzę z zakresu m.in. podstaw  wychowania obywatelskiego i wojskowego, szkolenia bojowego, szkolenia logistycznego, szkolenia prawnego.

Jednostką patronacką ZST jest Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, wsparciem służy Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu. Z ramienia Szkoły zajęcia przygotowania wojskowego prowadzi płk Piotr Lewandowski.

W ramach realizacji programu CWKM Szkoła otrzymuje dotacje celowe z MON na zakup umundurowania dla uczestników programu, na zakup wyposażenia specjalistycznego na potrzeby szkoleniowe oraz na organizację 5-dniowego obozu szkoleniowego. 80% dotacji celowej stanowią środki finansowe Ministerstwa Obrony Narodowej a 20% stanowi wkład własny Gminy Miasta Toruń (organu prowadzącego szkołę).

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Ministerstwie Obrony Narodowej szkołę reprezentować będzie dyrektor szkoły Agnieszka Jankowska oraz najlepszy absolwent III edycji programu CWKM w ZST – Hubert Stańczak.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!