ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Test sprawności fizycznej dla ILB OPW

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW bez bez względu na preferencję.​

Ważne!! Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji!

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!