ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Ważne terminy w rekrutacji

1. Dokumenty, które musisz dostarczyć do szkoły

Musisz dostarczyć do szkoły świadectwo ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00). Możesz od razu dostarczyć oryginały dokumentów.

2. Badania lekarskie

W terminie od 17 maja  2021 r. do 26 lipca 2021 r.  otrzymasz od komisji rekrutacyjnej skierowanie na badanie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawiera orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, które należy dostarczyć do szkoły w terminie  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Badania lekarskie są bardzo ważne z uwagi na fakt, iż bez tych badań nie będziesz mógł/a zostać przyjęty do naszej szkoły i realizować zajęć z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego.

3. Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły zostanie opublikowana 22 lipca 2021 r. Z wynikami rekrutacji możesz się zapoznać, logując się na swoje konto.

4. Jeśli się zakwalifikujesz, musisz dostarczyć potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli odbywa się przez dostarczenie przez Ciebie lub Twoich rodziców/ opiekunów prawnych oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenie lekarskie). Zabierz też ze sobą 2 podpisane zdjęcia.

Termin: od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!