ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

II termin testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy OPW

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie:

5 lipca 2021 r. godz. 9:30; boisko szkolne ZST (ul. Legionów 19/25)

Stawiają się wszyscy kandydaci na 9:30!

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!