ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

KOMUNIKAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

23 – 30 lipca 2021r. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i 2 zdjęcia.

Jeżeli wszystkie dokumenty w oryginale zostały już złożone, kandydat automatycznie zostaje przyjęty do szkoły.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!