ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Pomoc materialna dla uczniów

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej to:

  • Możesz złożyć wniosek o stypendium szkolne

Uczniowie mieszkający na terenie Torunia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia.

Wnioski są można pobrać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Uczeń-stypendia. Termin składania wypełnionych wniosków w szkole do 15.09.2021r.

  • Powinieneś/powinnaś skorzystać ze świadczenia „DOBRY START”

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!