ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

GEODEZJA NA DRZWIACH OTWARTYCH 2022

Podczas Drzwi Otwartych Kierunek Geodezji godnie promowali uczniowie klasy IIBG: Iga Ł. Weronika Ł. Kacper R. Kacper K. oraz uczennice klasy IG:  Magda O. Zuzanna J. pod przewodnictwem p.Teresy Piotrowskiej-Cichockiej i p. Zbigniewa Olszewskiego. Makiety i plakaty tematyczne wykonali uczniowie klasy III GS pod kierunkiem p. Joanny Piotrowskiej.

Uczniowie oprowadzali kandydatów po szkole oraz pokazali sale, w których odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Zaprezentowali sprzęt geodezyjny, za pomocą którego wykonywane są pomiary terenowe w czasie ćwiczeń praktycznych. W ramach projektów unijnych szkoła zostanie niebawem doposażona w nowoczesny sprzęt geodezyjny (drony, RTK GNNS, tachimetry, niwelatory kodowe, dalmierze ręczne, tablety itp.)  oraz komputerowy ze specjalistycznym  oprogramowaniem geodezyjnym służącym do opracowania wyników tych pomiarów.

Podczas nauki przyszli uczniowie geodezji dowiedzą się, że układ współrzędnych jest odwrócony, a tzw. szczegóły sytuacyjne tj. drzewo iglaste, liściaste, droga, budynek czy studzienka to znaki kartograficzne, które trzeba znać by umieć czytać mapę i tworzyć ją na nowo.

Pan Zbigniew Olszewski zaprezentował spektrum zadań, jakie czekają absolwenta kierunku geodezji w przyszłości, czyli:

–     wykonywanie pomiarów obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;

–     dokonywanie pomiarów sytuacyjnych-wysokościowych i  realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;

–     wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;

–     zakładanie i aktualizowanie bazy danych katastru nieruchomości;

–     wprowadzanie danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a wszystko to za pomocą nowoczesnych narzędzi i technologii IT.

Pani Teresa Piotrowska-Cichocka, nauczycielka przedmiotu geomatyka, zaprezentowała specjalistyczne oprogramowanie geodezyjne, które służy do opracowania wyników pomiarów oraz do tworzenia mapy numerycznej. 

Podczas 5-letniej nauki uczniowie – przyszli geodeci, nie tylko zgłębiają wiedzę ogólną, ale również będą uczestniczyć podczas płatnych staży oraz na praktykach w firmach zewnętrznych, gdzie czasami pozostają na stałe.

Nasza młodzież ma też możliwość uczestniczenia w  certyfikowanych szkoleniach między innymi z obsługi programów EWMAPA, TurboMAPA, AutoCAD, WinKalk, C-Geo oraz szkoleniach z obsługi dronów.

Szczegóły na temat kierunku znajdziesz tutaj: http://zst.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/1G.pdf

Informacje o rekrutacji na kierunek geodezja w ulotce poniżej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!