ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Drugi termin testu sprawnościowego dla I LB OPW

14 czerwca o godzinie 14.00 na boisku szkolnym odbędzie się test sprawnościowy dla tych kandydatów, którzy z bardzo ważnych i uzasadnionych powodów nie mogli uczestniczyć w teście 4 czerwca.

Uwaga! Wszyscy zdający przychodzą na godzinę 14.00, ponieważ nie ma podziału na grupy.

Każdy zdający musi posiadać legitymację szkolną lub dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zgodę rodzica – druk zgody do pobrania tutaj

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!