ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Wspaniały sukces Zuzanny Kwaśniewskiej

 W IX Edycji konkursu „Moje miasto- tu dzieją się rzeczy niezwykłe” udział wzięło 108 uczniów z całej Polski. 27 uczniów w kategorii wiekowej 12-15 lat, oraz 81 uczniów w kategorii szkół ponadpodstawowych. Regulamin konkursu dopuszcza zarówno prace grupowe jak i indywidualne, zatem w sumie złożono 66 prac- 11 w grupie młodszej i 55 w grupie starszej.

Jury obradowało w dziewięcioosobowym składzie:

  1. Przewodnicząca jury konkursowego: Anna Kulińska  –  IARP Podkomisja do spraw Powszechnej Edukacji Architektonicznej
  2. Sędzia referent: Ewa Szymańska-Sułkowska –  IARP Podkomisja do spraw Powszechnej Edukacji Architektonicznej
  3. Jerzy Grochulski –  SARP – Stowarzyszenie Architektów RP
  4. Beata Bauer – NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa
  5. Katarzyna Domagalska – NIAIU – Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
  6. Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz – NCK – Narodowe Centrum Kultury
  7. Bogumiła Olkowska – MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  8. Monika Kmera– PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
  9. Barbara Górska/Elżbieta Solewska – FAKRO

Praca Zuzanny Kwaśniewskiej pt: „Adresy” zajęła pierwsze miejsce w pięknym stylu, ponieważ nie przyznano II miejsca ze względu na ogromną różnicę w poziomie prac,

a dzieło Zuzi wykonane pod kierunkiem nauczycielki, Ewy Wierzbickiej, uznano za „wybitnie wyróżniające się”!

Jest to ogromny sukces!!! Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!!!

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!