ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Odbiór świadectw dojrzałości

Od wtorku 05 lipca w godz. 08.00 -14.00 można odbierać w sekretariacie uczniowskim świadectwa dojrzałości. Podczas odbioru dokumentów należy wylegitymować się dowodem osobistym. Jeśli świadectwo będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć oryginał upoważnienia odbioru.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!