ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Projekt GMT

Program Edukacja EOG – Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

Projekt: „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”

EOG/19/K3/0023

realizowany jest przez Gminę Miasta Toruń w partnerstwie z Fitjar Vidaregåande Skule w Norwegii oraz IÐAN Education Centre na Islandii. W projekcie również bierze udział siedem toruńskich szkół zawodowych:

Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2021 roku

Data zakończenia projektu: 31 sierpnia 2022 roku

Całkowita wartość projektu: 99 040,00 Euro

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 50 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii, na Islandii oraz w Polsce, w okresie 12 miesięcy. W ramach projektu zostaną˛ zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej.

 Cele szczegółowe:

• poznanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, Norwegii i Islandii, wobec zmieniających się˛ potrzeb ekonomicznych i społecznych, m.in. kształcenia dualnego, współpracy z pracodawcami, promocji VET

• poznanie i porównanie oferty kształcenia zawodowego, programów nauczania, systemu egzaminów zewnętrznych, metod nauczania, bazy dydaktycznej oraz wykorzystania ICT dostosowanych do potrzeb rynku pracy

• rozwój edukacji włączającej, wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności uczniów szkół zawodowych, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społ. oraz zagrożonych niedostosowaniem,

• doskonalenie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej i nauczycieli pracujących w sektorze VET.

Mobilność szkoleniowa na Islandii 30.03. – 01.04.2022 r.

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!