ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 15.09.2022 tj. czwartek wg następującego harmonogramu:

godz.16:00  spotkanie rodziców uczniów klas 1 – w auli szkoły

godz. 16:30 spotkanie rodziców uczniów klas 4 po gimnazjum – w sali 51

godz. 17:00 spotkanie rodziców klas 2- 4 po szkole podstawowej  z wychowawcami w salach ( lista z przydziałem sal będzie znajdować się na drzwiach przy portierni )

godz. 17:30 spotkanie Rady Rodziców – czyli przedstawicieli rodziców z każdej klasy po jednej osobie

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!