ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Jubileusz 100-lecia w Auli UMK

„Przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy – oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami”. (M. Proust)

22 września przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zlały się w jedną piękną melodię. To był dzień pełen wzruszeń i wspomnień.

Dzięki wyjątkowym gościom, którym serdecznie dziękujemy za przybycie, a także ciepłym słowom, uroczystości rocznicowe na długo zostaną w pamięci i sercach osób, biorących udział w tym doniosłym wydarzeniu. Nie zabrakło gratulacji, życzeń i wspomnień absolwentów. Na ręce pani dyrektor złożono prezenty i kwiaty. Z okazji jubileuszu muzyczny i teatralny upominek przygotowali też uczniowie i absolwenci naszej szkoły. To właśnie wtedy w magiczny sposób przeszłość i teraźniejszość nabrały zupełnie innego znaczenia. A czas…ten się zatrzymał – jak widzieliśmy w scence teatralnej 🙂

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność i piękne słowa.

Kłaniamy się tym, którzy włożyli dużo serca i pracy w organizację święta:

p. Dyrektor Agnieszce Pryba

Zastępcom:p. Izabeli Tomaszewskiej i p. Krzysztofowi Czajkowskiemu

p. Kierownik Kształcenia Praktycznego: Beacie Mucha

oraz p. Danucie Piechota-Jareckiej

p. Ewie Wierzbickiej

p. Magdalenie Pulikowskiej- Dąbkiewicz

p. Karolinie Maciejewskiej

p. Ewie Olszewskiej

p. Aldonie Kopinke

p. Emilii Rosińskiej

p. Karolinie Drzewieckiej

p. Annie Baczis-Macikowskiej

p. Grzegorzowi Nadrowskiemu

p. Annie Brudz

p. Sławomirowi Wesołowskiemu

p. Hannie Mierzejewskiej

p. Katarzynie Korpal

p. Alicji Susmarskiej

p. Annie Świercz-Prusieckiej

p. Justynie Siemiradzkiej-Głasek

p. Pawłowi Żurawskiemu

p. Katarzynie Laskowskiej

p. Marzennie Kacprzak

p. Teresie Piotrowskiej-Cichockiej

p. Jolancie Kozak

p. Joannie Piotrowskiej

p. Robertowi Wiśniewskiemu

a także pracownikom z działu obsługi:

p. Kierownik – Mirosławie Pietruszyńskiej

p. Dariuszowi Czarneckiemu

p. Janowi Kościołowskiemu

p. Zbigniewowi Piotrowiczowi

Gorące podziękowania kierujemy w stronę naszych utalentowanych i pracowitych uczniów i uczennic:

Mateusza Siemienika

Zuzanny Pomastowskiej

Martyny Sochackiej

Zuzanny Kwaśniewskiej

Anieli Zawadzkiej

Julii Ratkiewicz

Mateusza Skiby

Kacpra Paziewskiego

Adriana Młodziankiewicza 

Wiktorii Katkiewicz

Jakuba Kiliszkiewicza

Przemysława Łagodzińskiego

Maksymiliana Waliszewskiego

Jakuba Mierzwickiego

Oliwiera Iwińskiego

Nikoli Wend

oraz wszystkich uczniów i uczennic zaangażowanych w obsługę gości.

Serdecznie dziękujemy naszym absolwentom, którzy uświetnili uroczystość:

p. Stanisławowi Wrońskiemu

p. Roksanie Łapieś-Piekarskiej

p. Natalii Paczkowskiej

p. Dawidowi Woźniakowi

p. Przemysławowi Łażewskiemu

Kłaniamy się wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji święta szkoły, w tym szczególnie Stowarzyszeniu Absolwentów Budowlanki, a także wspaniałym rodzicom naszych uczniów i uczennic.

Serdecznie dziękujemy!!!

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!