ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

20 lat minęło jak jeden dzień… 

Tak, nasz szkolny zespół muzyczny True Life obchodzi w tym roku piękny jubileusz – to już dwadzieścia lat, jak działa na szkolnej scenie pod opieką p. Danuty Piechoty-Jareckiej.

13 października odbyła się uroczystość, w czasie której radośnie świętowaliśmy tę rocznicę wraz z całym zespołem i wszystkimi pracownikami szkoły. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy tworzyli jego historię przez te 20 lat, a wszyscy zgodnie podkreślali, że nie byłoby zespołu i tylu wzruszających momentów w ich życiu, jak również w życiu szkoły, gdyby nie założycielka grupy – pani Danusia. Dołączamy się do podziękowań za to, że nasze szkolne uroczystości mają zawsze wspaniałą oprawę muzyczną i dostarczają nam wielu niezapomnianych chwil.

Ważne jest również to, że młodzież może liczyć na profesjonalną opiekę i naukę śpiewu; dzięki pani Danucie może rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Serdecznie dziękujemy!!

Ta rocznicowa uroczystość stała się także pretekstem do spotkania grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych z okazji Święta Edukacji Narodowej i wyrażenia podziękowań za trud włożony w najważniejszy aspekt życia człowieka- edukację i wychowanie młodego pokolenia

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!