ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

„FotoKojak” – Konkurs – GIS Day 2023

Z okazji zbliżającego się Światowego Tygodnia Świadomości Geograficznej nazywanego
„Dniem GISu” (GIS Day) pragniemy zachęcić uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie
tematycznym – pod nazwą „FotoKojak”.

Zostań detektywem i wyśledź niepowtarzalne fotografie.
Wystarczy przejrzeć, przeszukać, przeanalizować popularne i mniej popularne portale lub własne
kolekcje (albumy), by znaleźć najbardziej zaskakujące, fascynujące, zadziwiające, intrygujące zdjęcie
(miejsca, budowli, zjawiska), które oczaruje, zainspiruje zarówno samego „detektywa” (autora
propozycji) oraz konkursowe Jury.
Proponowaną fotografię należy wydrukować na papierze (zgodnie z regulaminem konkursu) wraz
z krótkim komentarzem, a następnie dostarczyć do organizatorów do dnia 10 listopada 2023r.
Ocenie podlegać będzie nie tylko sam wybór fotografii, ale także zdolność dedukcji oraz
dociekliwości oraz poczucie humoru w zamieszczonym komentarzu – jak czynił to znany detektyw
z lizakiem – Kojak.
Konkurs „FotoKojak” jest integralną częścią wydarzenia pod nazwą „GIS Day 2023”,
które będzie miało miejsce dnia 16 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych
w Toruniu, ul. Legionów 19/25. Termin ostateczny dostarczenia prac mija 10 listopada 2023r.
Dla zwycięzców organizatorzy oraz firmy i instytucje m.in. Wydawnictwo Muza,
Wydawnictwo Albatros, Power Canvas, Filmar Factory, Jel-Kart, wpierające wydarzenie, ufundowali
nagrody niespodzianki. Inspirujących poszukiwań.
Zapraszamy do zabawy!


Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Przedmiotów Geodezyjnych.


II. Cel i przedmiot konkursu:
1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii opatrzonej inspirującym komentarzem nieco
przewrotnym, zabawnym, ale dociekliwym.

 1. Konkurs trwa do 10.11.2023r.
  III. Warunki uczestnictwa w konkursie
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.
 3. Zadanie konkursowe może być realizowane indywidualnie lub przez maksymalnie 2 osoby.
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski komentarz oraz podać źródło z którego pochodzi dana
  fotografia.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie
  przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
  IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
 9. Fotografia – powinna być przedstawiona na formacie A-3 lub A-2 (z opatrzonym u dołu komentarzem
  dotyczącym przedstawionego obiektu, zjawiska).
 10. Prace należy wykonać na podkładzie o podanych wymiarach, a komentarz umieścić u dołu pracy
  (zastosować wydruk, naklejkę lub odręczny czytelny opis – pismo techniczne).
 11. Fotografie konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
  ۰fotografię należy przedstawić (wydrukować) na formacie A-3 lub A-2,
  ۰może być ona czarno-biała lub kolorowa,
  ۰w swej treści praca nie może zawierać elementów obraźliwych, propagandowych,
  ۰ fotografia musi wzbudzać pozytywne emocje (zaciekawienie, zaskoczenie, rozbawienie) i być związana z
  niezwykłym miejscem, obiektem, zjawiskiem.
  V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 12. Fotografie należy składać do dnia: 10.11.2023r. do pani Teresy Piotrowskiej – Cichockiej (sala nr 2)
  lub Anny Świercz – Prusieckiej (sala nr 10).
  Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko, klasa, źródło inspiracji, dopisek: „Konkurs – GIS
  Day 2023”
 13. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą
  podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 14. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 15. Organizator nie zwraca prac.
  VI. Kryteria oceny prac konkursowych
  Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  1) zgodność projektu z podanym tematem
  2) oryginalność , pomysł,
  3) estetyka wykonania pracy w tym umieszczonych komentarzy do fotografii.
  VII. Rozstrzygnięcie konkursu
 16. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców.
 17. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy oraz instytucje wspierające
  wydarzenie „GIS Day” m.in.: Wydawnictwo „Muza”, Wydawnictwo „Albatros”, Wydawnictwo JEL-Kart, firma
  Power Canvas, Filmar Factory i inni.
 18. Planowana data ogłoszenia wyników: 16 listopada 2023r.
 19. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!