ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mariki Czyszek

22 listopada Nasza Najlepsza Uczennica, Marika Czyszek, z rąk Pani Marii Mazurkiewicz

Kujawsko-Pomorskiej Wicekurator Oświaty otrzymała

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym.

To już drugi rok, kiedy Marika miała najwyższą średnią ocen w całej szkole.

Podczas uroczystości Marice towarzyszyła Pani Dyrektor Agnieszka Pryba.

Gratulujemy Marice! i życzymy dalszych sukcesów!

Foto: Agnieszka Bielecka

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!