ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!  

Przypomnienie

Przypominamy, że do klasy I LB OPW kandydaci i kandydatki bez względu na kolejność preferencji muszą przystąpić do testu sprawnościowego, na który stawią się 20 czerwca o godzinie 16:00 wraz z zaświadczeniem od lekarza o bardzo dobrym stanie zdrowia i dokumentem tożsamości w obecności jednego z rodziców / opiekunów prawnych.

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://zst.torun.pl/dolacz-do-nas/

ZST Wybierają najlepsi - bądź jednym z nas!

Dołącz do nas!